Cookie lietošanas noteikumi

Cookie lietošanas noteikumi

Lietojot verana-shop.com mājaslapu, Jūs piekrītat šiem lietošanas noteikumus.

SIA Verana veic visas darbības, lai maksimāli nodrošinātu lapas drošu pārlūkošanu un aizsargātu ikviena lietotāja datus.
Lapas apmeklētāji var lietot verana-shop.com mājaslapas sadaļas bez nepieciešamības atklāt personas datus, tomēr dažus no mūsu interaktīvajiem pakalpojumiem mēs varam nodrošināt tikai pēc lapas apmeklētāja identifikācijas.

verana-shop.com var atklāt Jūsu personīgo informāciju gadījumos, kad to pieprasa tiesas spriedums vai spēkā esošie likumi.

Lai nodrošinātu ērtu un pilnvērtīgu lapas pārlūkošanu, bm.lv tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies). Turpinot lietot bm.lv lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti Jūsu lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
- parādītu Jūsu vajadzībām pielāgotu reklāmas informāciju.

Mājaslapas saturs, tai skaitā grafiskie attēli, teksts, dati, informācija, dizains, saturiskā un vizuālā informācija, ir SIA Verana īpašums un autortiesību objekts.

Mājaslapas vai tās daļu kopēšana, reproducēšana, pārpublicēšana, glabāšana vai citāda publiska un komerciāla izmantošana ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad ir saņemta SIA Verana rakstiska piekrišana.

Mājaslapā var būt izvietotas saites uz citām mājaslapām. SIA Verana neatbild par citu ar SIA Verana tieši nesaistīto mājaslapu saturu.

SIA Verana nenes atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, seku radītiem, finanšu zaudējumiem vai neiegūto peļņu), kas radušies jebkādā veidā saistībā ar tīmekļa vietnes apmeklēšanu vai izmantošanu.

Kontaktinformācija
Jautājumi par sīkdatņu lietošanu, lūdzu, nosūtiet uz Verana info@verana-cosmetics.com